Jak se nechat formovat Bohem? Kdo je zodpovědný za to, co jsem?