Jak prowadzić uświęcone życie

Wykład na konferencji międzynarodowej na temat „Bojaźń Boża i uświęcone życie“, która odbyła się w Śmiłowicach w dniu 24 listopada 2018 r.

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.