Jak lidé v dnešní době k sobě navzájem promlouvají?

Biblické slovo z Festivalu pěveckých sborů 2019 – Jak lidé v dnešní době k sobě navzájem promlouvají?
Přednášející: Boleslav Taska

Efezským 5:19-20
ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.