Jak čelit pochybnostem

V tomto semináři budeme hledat odpovědi na některé otázky a zamýšlet se nad oblastmi, které mohou pochybnosti vzbuzovat. Například: Jak se pochybnosti rodí? Je pochybování hříchem? Nejčastější pochybnosti: o Bohu, o sobě, o církvi, o druhých lidech. Pochybnosti a víra.