Jak byt osvobozena od strachu před porážkou, budoucnosti…

Téma přednášky: Jak byt osvobozena od strachu před porážkou, budoucnosti…
Konference dívek a žen 2019

Numeri 14, 8
Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem.