Já ve tvém věku – úvodní slovo

1. Timoteovi 4: 12
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.