Já ve tvém věku – hlavní slovo

Kazatel 7: 10
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.