Islámský pohled na Ježíše Krista

Zakladatel islámu Mohamed o sobě prohlašoval, že je prorokem boha Alláha a že je následovníkem Ježíše Krista. Co vlastně učil Mohamed o Ježíši a v čem se Mohamedovo učení rozchází s pravým učením Ježíše Krista?