Hospodin je můj pastýř

Záznam kázání z 18. konference Sdružení křesťanských zdravotníků (Smilovice u Třince 9. – 11. 11. 2007)