Hlavy vzhůru!

Proslov na adventním setkání 3. 12. 2012