Francis Schaeffer. Obhájce křesťanství ve jménu záchrany společnosti i jednotlivce.

I. Život, dílo a charakteristika F. Schaeffera (1912-1984)

II. Základní témata F. Schaeffera (posouzení vývoje západní kultury ve světě křesťanství, Bible, církev, život víry (spiritualita), etické názory – potraty, zabíjení dětí, eutanázie, politická angažovanost)

III. Kritika a význam F. Schaeffera