Evangelium prosperity

Záznam přednášky ze 17. konference Sdružení křesťanských zdravotníků