Duše má touží – Spojené pěvecké sbory

podle Žalmu 42,2 – Má duše žíznivá – Spojené pěvecké sbory