Dopis andělu v Thyatirách

Druhý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor ve městě řemesel a podnikatelů. Vliv ekonomiky na život sboru a příčina vnitřního rozkolu. Falešní proroci ve sboru.

Témata a problémy:

  • životní úroveň
  • společenské postavení
  • svědomí
  • tolerance a intolerance vůči hříchu
  • nebezpečí falešných nauk
  • duchovní vláda