Dopis andělu v Laodikeji

Pátý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor ve městě bohatých a nezávislých.

Sbor duchovních zbohatlíků?

Zbohatlictví vede k duchovní nezávislosti a sebeuspokojení.

Témata a problémy:

  • skutečné hodnoty (v očích Božích) a hodnoty podle světa
  • význam zkoušek v životě křesťana (zlato pročištěné)
  • duchovní zrak a duchovní slepota
  • host, který se stává hostitelem