Dějiny evangelíků na Těšínsku. Svědectví – poučení – odkaz.

Autor se úvodem ptá, co pro nás znamená víra v Ježíše Krista a jaké poselství nám přináší reformační tradice na Těšínsku. Dále pohovoří o pronásledování protestantů za protireformace, o toleranci a době svobody s výhledem k roku 1918. Nakonec poukáže na odkaz evangelické církve v tomto regionu a na protestantské impulzy, které nás vedou k zachování reformačního dědictví. Písmo – tradice – duch našich otců: to je budoucnost naší církve.