Cyril a Metoděj evangelickýma očima. Nedali jsme si něco ukrást?

Život, misijní a kulturní dílo soluňských bratří. Jejich „evangelickost“ spočívající zejména v důrazu na Písmo ve srozumitelném jazyce, ale též v zájmu o proměnu společenských poměrů, vysluhování podobojí, odmítání očistce, odpustků či neomylnosti papežů…