Co nás dokáže odloučit od lásky Kristovy? …aneb: Jak žít vítězný život?

V Ep. Řím. 8, 35 je psáno:
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
A 38.-39. verš odpovídá: Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu! Důvod? 37. v.: V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Určitě se všichni shodneme na tom, že je to dobrá otázka, ještě lepší odpověď a vynikající odůvodnění. Ale co realita života? …? — Smyslem tohoto semináře nebude rozbor výše uvedených nebezpečí z Ep. Řím 8, ale zaprvé: Varování před třemi, ještě většími nebezpečnými prvky, v nichž je dosud obrovská moc, aby nás na té cestě k vítězství zastavily, a zadruhé: Úžas nad tím slavným vítězstvím toho, který si nás zamiloval.