Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské


Ježíš nám dává milostivé pozvání, které může zvláště mladým lidem pomoci změnit způsob myšlení a náš způsob, kterým se díváme na život, a zakusit radostný život pod Jeho vedením jako naším králem a jeho novým vedením.

Jesus gives us a gracious invitation especially helpful to young people  to change our way of thinking and our way of looking at life and to experience the joyful  life under Him as our king and  His new leadership.