Čin lásky

Kázání v misijní stanici SCEAV v Bruntále dne 28. 2. 2010.