Co mi Bůh slibuje – Boží zaslíbení pro můj život

Zaslíbení je natolik dobré, nakolik dobrá je osoba, která ho dává. Můžeme se spolehnout na zaslíbení Pána Ježíše, která potvrdil svou krví, a můžeme také důvěřovat Božímu svatému a pravdivému charakteru a jeho věčným záměrům pro naše životy.

2. Petrův 1: 3-4
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.