Boží svrchovanost a teodicea (Apoštolské vyznání víry, 1. část)