Boží svrchovanost a lidská odpovědnost v otázce posvěcení

Boží svrchovanost a lidská odpovědnost v otázce posvěcení – PŘEDNÁŠKA BIBLICKÉ KONFERENCE RESOLVED