Boží postoj k potratům

Žijeme v postmoderní době, která se vyznačuje velkým odklonem od jasných neměnných dokonalých a naprosto svatých Božích přikázání. Lidská společnost ve svém odpadnutí k vlastní zkáze opouští nebo překrucuje Boží Zákon. Jedině Dárce života sám má právo lidský život dát či jej ukončit podle své svaté vůle. Dle hrubých odhadů dochází ročně v „civilizovaném“ světě k více jak 50 milionům zabití nenarozených dětí! Tato strašná genocida nemá obdoby s žádnou z válek, které na naší planetě doposud proběhly. A to vůbec nebereme v potaz zabíjení „nadpočetných“ lidských bytostí v rámci procedur asistované reprodukce – IVF či při užívání hormonální antikoncepce, nitroděložních tělísek a ilegálních potratech… Krev těchto dětí však volá k Hospodinu stejně jako krev zabitého Ábela (Židům 12, 24; Zj 18, 24).