Boží bázeň a posvěcený život v kontextu současné doby

Závěrečné slovo na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.