Biblický pohled na plánované rodičovstvíTéma přednášky: Biblický pohled na plánované rodičovství

Každý znovuzrozený křesťan by měl odrážet Boží Slávu a žít podle svaté Boží Vůle celým svým způsobem života (1 Pe 1, 15-16). Naše sexualita a rodičovství patří beze sporu k nejvýznamnějším oblastem, jež bývají napadány ďáblovými svody, aby bylo křesťanské svědectví diskreditováno. Proč? Vztah muže a ženy má odrážet tajemství vztahu Pána Ježíše a jeho Církve (Ef 5, 32)! Je tedy nutné, abychom si jako Boží děti osvojili základní pravidla Božího Slova, která nás učí, jak přistupovat k naší sexualitě, plánovanému rodičovství – antikoncepci či otázce narůstající neplodnosti a jejímu medicínského řešení.