Písně duchovní staré i nové. K 380. výročí Cithary sanctorum.

By | | No Comments

Autor Cithary sanctorum – Jiří Třanovský
Literární tvorba Třanovského před vydáním Cithary sanctorum
Cithara sanctorum – základní údaje
Cithara sanctorum – literární hledisko
Cithara sanctorum – hudební hledisko
Cithara sanctorum – teologické hledisko
Cithara sanctorum – význam a působení
Třanovského vyučování o duchovním zpěvu ve světle předmluvy k Cithaře (soulad s Božím slovem, čtyři důvody k chválení Boha, staré a nové písně, pokora)

Poutní žalmy – Písně stupňů (Žalm 120-134)

By | | No Comments

Výklad Knihy žalmů – část 5.

I. Úloha hudby a zpěvu v církvi (Hudba je Božím darem již od stvoření světa. Zpěv náleží všem Božím lidem. Sborový zpěv je prvořadě k Boží chvále. Zpěv je k užitku všem věřícím.)

II. Poutní žalmy nebo také písně stupňů (Obecná charakteristika. počet poutních žalmů. Uspořádání poutních žalmů.)

III. Bližší pohled na poutní píseň číslo 123 (Úvodní poznámka. Žalm o očích. Posměch a pohrdání. Nehemjáš. Bože, smiluj se nad námi.)