Dopis andělu v Laodikeji

By | | No Comments

Pátý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor ve městě bohatých a nezávislých.

Sbor duchovních zbohatlíků?

Zbohatlictví vede k duchovní nezávislosti a sebeuspokojení.

Témata a problémy:

 • skutečné hodnoty (v očích Božích) a hodnoty podle světa
 • význam zkoušek v životě křesťana (zlato pročištěné)
 • duchovní zrak a duchovní slepota
 • host, který se stává hostitelem

Dopis andělu v Sardách

By | | No Comments

Čtvrtý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor vyprázdněné reputace. Žije vzpomínkami na někdejší skutky živé víry.

Zakládá si na svém jménu, doznívající dobré pověsti. Křesťané se už neliší od okolního světa. Jeho existence připomíná smrt.

Témata a problémy:

 • duchovní pohodlnost, ospalost, změkčilost
 • duchovní život a duchovní smrt (stagnace)
 • jaké jsou šance pro „spící a mrtvé“?
 • živý křesťan v mrtvém sboru
 • kdo je zapsán v knize života?

Dopis andělu v Thyatirách

By | | No Comments

Druhý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor ve městě řemesel a podnikatelů. Vliv ekonomiky na život sboru a příčina vnitřního rozkolu. Falešní proroci ve sboru.

Témata a problémy:

 • životní úroveň
 • společenské postavení
 • svědomí
 • tolerance a intolerance vůči hříchu
 • nebezpečí falešných nauk
 • duchovní vláda

Dopis andělu v Efezu

By | | No Comments

První díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor křesťanů ve městě pozemské rozkoše (Diana a její kult)

Vytrvalost v pronásledování a utrpení, zápas o pravdu víry a učení. Ztratil první lásku.

Témata a problémy:

 • vítězství a pády v životě křesťana
 • co znamená zůstávat v první lásce
 • pravá a falešná svoboda křesťana
 • útoky naší doby na křesťanskou morálku
 • jíst ze stromu rozkoše nebo jíst ze stromu života?