Není svatý jako svatý

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků   2020/2021

Není svatý jako svatý. Biblický protestantský pohled na svatost a svaté. Srovnání s římskokatolickým přístupem. V druhé přednášce nám Pavel Kaczmarczyk připomene biblický a protestantský pohled na svatost a svaté. Nabídne nám srovnání evangelijního a římskokatolického přístupu. Když totiž dva říkají totéž, nemusí to nutně znamenat totéž. Prostě: Není svatý jako svatý.

Fair play ve vztahu k Bohu

By | | No Comments

Jak být čestný a poctivý ve vztahu k Pánu Bohu:

Zkoumání života víry muže ve světle 7 otázek:
1) Rozhodl jsem se pro život s Kristem?
2) Udržuji s Kristem osobní vztah?
3) Důvěřuji Božím zaslíbením?
4) Miluji svého Pána?
5) Šířím v tomto světě Jeho slávu?
6) Šířím Jeho poselství spásy?
7) Směřuji stále k cíli, který nám Pán určil?

Textový podklad přednášky je ke stažení zde.

Stránky Křesťanské konference pro muže naleznete zde.