Život jako škola, celoživotní vzdělávání

By | | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma Život jako škola, celoživotní vzdělávání, přednášející: Karel Guznar
Vztah křesťanů ke knihám. Křesťanské společenství a vzdělávání „od početí až na věčnost“.

Přísloví 2:1-6
Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru , abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Reformace a mládež

By | | No Comments

Reforma vztahu k Bohu. — Reforma bohoslužeb vstříc mládeži. — Reforma rodinné výchovy. — Reforma škol. — Ohlas Lutherovy reformy vzdělávání v zemích Koruny české (Trotzendorf, Komenský)