Dopis andělu v Sardách

By | | No Comments

Čtvrtý díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor vyprázdněné reputace. Žije vzpomínkami na někdejší skutky živé víry.

Zakládá si na svém jménu, doznívající dobré pověsti. Křesťané se už neliší od okolního světa. Jeho existence připomíná smrt.

Témata a problémy:

  • duchovní pohodlnost, ospalost, změkčilost
  • duchovní život a duchovní smrt (stagnace)
  • jaké jsou šance pro „spící a mrtvé“?
  • živý křesťan v mrtvém sboru
  • kdo je zapsán v knize života?

Kde na mladé lidi čeká v tomto světě nejčastěji duchovní smrt?

By | | No Comments

Podobně jako ta tělesná smrt si nás chce denně získat pro sebe (musíme být opatrní, abychom se nezranili, neonemocněli a nezemřeli), podobně tak i ta duchovní smrt se denně snaží podmanit si naše životy. Budeme se společně v tomto semináři ptát: Kde všude na nás číhá? A následně žasnout nad vítězstvím, které i nad ní dává Pán Ježíš Kristus.