Kázání

By | | No Comments

Kázání na text J 20, 27-29: „Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věrný. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 J 5,20: „Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.“

Každý z nás se narodil fyzicky a osvědčuje to rodný list. Stejně tak je třeba narodit se duchovně a osvědčuje to činná víra.