Není víra jako víra.

By | | No Comments

Není víra jako víra. Projev víry v životě svědků víry.

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude rozbor jedenácté kapitoly. Probereme nejen definici víry z prvních tří veršů, ale zaměříme se na velký zástup svědků víry a zároveň našich předchůdců. Čím nás mohou hrdinové víry inspirovat v našich (zdá se, že také nelehkých) časech?

Kázání

By |

Kázání proslovené na středisku Karmel dne 21. února 2016, u příležitosti přijetí křesťanských uprchlíků z Iráku

Rozum a viera

By | | No Comments

Rozum a víra

Jakou úlohu hraje rozum při poznávání světa? Existuje poznávání světa vírou? Nevylučují se rozum a víra navzájem? Jsou víra a rozum spojenci nebo nepřátelé? Je poznávání rozumem hodnotnější než poznávaní vírou? Existuje čisté poznání rozumem? Existuje čisté poznání vírou? Může mladý vzdělaný člověk věřit? Nakolik se dokáže spoléhat jen na rozum a ničemu nevěřit? Může mladý věřící člověk pohrdat rozumovými argumenty? Jak může nevěřící člověk porozumět Bibli? Je možné znát neviditelného Pána Boha?

Jak čelit pochybnostem

By | | No Comments

V tomto semináři budeme hledat odpovědi na některé otázky a zamýšlet se nad oblastmi, které mohou pochybnosti vzbuzovat. Například: Jak se pochybnosti rodí? Je pochybování hříchem? Nejčastější pochybnosti: o Bohu, o sobě, o církvi, o druhých lidech. Pochybnosti a víra.

Kde končí víra a začíná pověra?

By | | No Comments

Žijeme stále v době, kde je kolem nás mnoho pověr, mýtů, esoterických dohadů a výkladů. Má to možná jiné formy, než před léty, ale podstata je stejná. Proniká do našeho osobního vztahu s Bohem a může ovlivnit i naše společenství a někdy i s vážnými důsledky. Co je to vlastně víra v Boha, Ježíše Krista, Ducha Svatého? Dá se něco tak složitého slovy vystihnout? A co je to pověra? Umíme to rozlišit? Je to vůbec problém křesťanů? Jak se může dostat pověra do našeho myšlení, jednání, do našeho života? Jak se stavět k „pověrčivosti“. Je pověra něco zlého a závažného anebo je třeba být velkorysým a tolerantním. Kořeny různých pověr a následky. Pokud si s tím nevíš rady, přijď a pokud si myslíš, že jsi v této oblasti „v pohodě“ přijď také, bude to dobře…