Nutnost Boha aneb otázky skeptiků

By | | No Comments

Na semináři probereme tyto body: 1) Nutnost Stvořitele vesmíru, 2) Nutnost Udržovatele vesmíru, 3) Vlastnosti Stvořitele a 4) Otázky skeptiků: Kdo stvořil Boha? Když Bůh stvořil všechno, jak potom stvořil sebe? Když vše potřebuje příčinu, co zapříčinilo Boha? Když Bůh ví všechno, tak tím padá svobodná vůle člověka? Není Bůh jen psychologická berlička? atd.