Proti proudu

By | | No Comments

Přemýšlení nad odlišností hodnotových systémů, kterým se řídí dnešní postmoderní společnost, a naopak na kterém by měli postavit křesťané svůj životní styl. Proč je dnes tak těžké obhajovat, že je něco normální – nenormální, přirozené – nepřirozené. Důstojnost člověka, význam rodiny, obyčejná lidskost a další hodnoty dané Stvořitelem, budou tématem našich rozhovorů. Seminář by měl vyznít tak, že jít proti proudu je krásné dobrodružství spojené s následováním Krista.

Církev a (česká) společnost

By | | No Comments

Několik pohledů na statistiky poslední doby a na typické české anticírkevní stereotypy. Proč vidí veřejnost v církvi instituci, která chce peníze a přiživuje se na zbytku společnosti? Proč se nedaří církvi komunikovat skutečné biblické poselství? Co můžeme dělat jinak? Na tyto a ještě další otázky budeme společně hledat odpověď.

Vliv Ježíše na západní kulturu (Jak křesťanství změnilo svět)

By | | No Comments

Kdo vymyslel mateřskou školu? Kdo vymyslel podvojné účetnictví? Kdo začal stavět nemocnice? Zapomíná se, jak mnohotvárně a blahodárně křesťanství obohatilo a změnilo život lidí v západní společnosti, ale i mimo v ni. Také se o tom málo mluví, ba někdy záměrně zamlčuje, ačkoliv mnohé věci, jako péči o slabé, malé děti, nedotknutelnost práv jednotlivce, (principy) mírové(ho) soužití národů nebo systematicky rozvíjený vědecký výzkum pokládáme za samozřejmost a ani nezkoušíme si představit, jak by náš život bez těchto zásadních prvků vypadal. Avizovaná prezentace vás uvede do 14 oblastí, ve kterých křesťanství zanechalo až dodnes hlubokou stopu a znamenalo tak trvalý pozitivní přínos. Je to krásné téma.

Jak prowadzić uświęcone życie

By | | No Comments

Wykład na konferencji międzynarodowej na temat „Bojaźń Boża i uświęcone życie“, która odbyła się w Śmiłowicach w dniu 24 listopada 2018 r.

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.