Může utrpení přinést něco dobrého?

By | | No Comments

Utrpení samo o sobě není dobré. Všechno trápení na této zemi je hrozné. A proč máme projít mnohým utrpením? (Sk 14, 22). K čemu to je? Téma utrpení patří k velkým tématům Bible od samého začátku až do jejího závěru, můžeme například najít 226 výskytů slova soužení ve 115 verších. Utrpení v životě mnoha Božích lidí mělo zvláštní přínos. Stalo se mocným nástrojem ve formování jejich charakteru, vedlo je to k hlubším poznání Boha, k lepšímu pochopení spolubližních, k Božímu oslavení, připravilo je to pro nebesa. Někdy ale nejsme schopni smysl utrpení odhalit. Může být utrpení přínosem i pro mne osobně? Chceme společně uvažovat nad tímto palčivým tématem. Uslyšíme nejenom teoretické vyučování, ale i vlastní zkušenost.