Jak žít s rodiči, aniž bych se zbláznil

By | | No Comments

Měl jsi někdy smíšené pocity o svých rodičích? Jeden den jsi je miloval, ale druhý den jsi je nemohl snášet. Nebo jeden den jsi byl s nimi rád, ale druhý den všechno, co řekli nebo udělali, ti lezlo na nervy. Jednou jeden kluk řekl: „Nemůžeš s nimi žít – ale bez nich taky ne.“ Pravděpodobně nemůžeš změnit své rodiče, ale jsou věci, které můžeš udělat, aby váš vztah byl silnější a zdravější. Co je klíčem k dobrým vztahům doma? Co bys měl dělat, když nesouhlasíš s jejich názorem? Musíš se vždycky podřídit? A jak bys měl reagovat, když to mezi tebou a rodiči neklape? V tomto semináři se pokusíme prakticky odpovědět na tyto otázky z Božího pohledu.

Můj fotr je lotr aneb rozvrácená rodina

By | | No Comments

Zjistíš, jaká jsou Boží řešení problémů tvé rodiny. Naučíš se, jak se zachovat, jestliže tvoji rodinu rozbíjí tvůj hřích nebo hříchy jiných členů tvé rodiny. Dozvíš se o Boží milosti projevující se v tom, že tě adoptuje do své rodiny, a o tom, jak se můžeš stát zprostředkovatelem Jeho milosti.

Biblický pohled na plánované rodičovství

By | | No Comments

Biblický pohled na plánované rodičovství
Každý znovuzrozený křesťan by měl odrážet Boží Slávu a žít podle svaté Boží Vůle celým svým způsobem života (1 Pe 1, 15-16). Naše sexualita a rodičovství patří beze sporu k nejvýznamnějším oblastem, jež bývají napadány ďáblovými svody, aby bylo křesťanské svědectví diskreditováno. Proč? Vztah muže a ženy má odrážet tajemství vztahu Pána Ježíše a jeho Církve (Ef 5, 32)! Je tedy nutné, abychom si jako Boží děti osvojili základní pravidla Božího Slova, která nás učí, jak přistupovat k naší sexualitě, plánovanému rodičovství – antikoncepci či otázce narůstající neplodnosti a jejímu medicínského řešení.

Read More