Panenské početí a mariologie (Apoštolské vyznání víry, 4. část)

By | | No Comments

I. Význam panenského početí (mariologie jako podmnožina christologie)
II. Marie v Novém zákoně (zvěstování, navštívení (Alžběty), Magnificat, narození Páně, uvedení Páně do chrámu (očišťování Panny Marie), útěk do Egypta, nalezení Ježíše v chrámě, svatba v Káně Galilejské, Ježíšovy výroky o matce, Marie pod křížem, letnice)
III. Marie v katolické mariologii (neposkvrněné početí a bezhříšnost, vždy panna (problém panenství post partum), spolupracovnice na díle spásy, prostřednice a orodovnice, nanebevzetí)

Římský katolicismus ve světle Písma

By | | No Comments

Otázka evangelia je bez nadsázky otázkou života a smrti. Přesněji řečeno, otázkou věčného života a věčné smrti. Lidé, kteří se spletou v této věci, stráví věčnost v odloučení od Boha ať už byla jejich víra jakkoliv upřímná. Proto se v tomto semináři podíváme na rozdíl mezi biblickým evangeliem a tím, které hlásá nejrozšířenější náboženství u nás – římský katolicismus. Budeme zkoumat, zda jsou římští katolíci našimi sourozenci v Kristu, nebo misijním polem, které tak nutně potřebuje slyšet pravé evangelium. Součástí semináře bude rozhovor s Martinem, kterého Bůh z římského katolicismu vykoupil.  Pokud vám záleží na tom, kde vaši přátelé (ať už římští katolíci, nebo nevěřící) budou trávit věčnost, potom na tomto semináři nesmíte chybět.