Střídmost versus prostopášnost

By | | No Comments

Vyučování na bratrském setkání v Těrlicku 5. 10. 2020.

 

I. Úvod a vymezení pojmů

II. Konkrétní životní oblasti

  • přijímání potravy
  • pití alkoholu
  • sex
  • majetek a bohatství
  • ostatní oblasti

III. Důsledky střídmosti či prostopášnosti

Půst (Kázání na hoře – Mt 6,16-18)

By | | No Comments

Co je to půst? Jaké druhy půstu známe? Co o půstu říká Bible? Je půst aktuální i v dnešní době? Věděli jste například, že v Kázání na hoře Ježíš staví půst na stejnou úroveň křesťanských ctností, jako je dávání a modlitba? Nakolik je však půst součástí našich životů? A může se za půstem skrývat i nějaké nebezpečí? Na tyto otázky a mnohem více budeme hledat odpovědi.