Není víra jako víra.

By | | No Comments

Není víra jako víra. Projev víry v životě svědků víry.

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude rozbor jedenácté kapitoly. Probereme nejen definici víry z prvních tří veršů, ale zaměříme se na velký zástup svědků víry a zároveň našich předchůdců. Čím nás mohou hrdinové víry inspirovat v našich (zdá se, že také nelehkých) časech?

Kázání

By |

Kázání proslovené na středisku Karmel dne 21. února 2016, u příležitosti přijetí křesťanských uprchlíků z Iráku

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 7,56: „I řekl [Štěpán]: Aj, vidím, nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.“

  1. „Kádrový posudek“ svatého Štěpána
  2. Smysl života svatého Štěpána
  3. Odchod svatého Štěpána z tohoto světa

Hrozí opravdu křesťanům v Evropě útlak?

By | | No Comments

Ač si to mnoho křesťanů často neuvědomuje, křesťané v Evropě zakoušejí stále více a více, jak je jejich víra vytlačována na periférii. Týká se to některých pracovních oblastí, kdy křesťané nemohou jednat svobodně v souladu se svým svědomím, například porodní asistentka, která odmítá podílet se na umělém potratu, anebo když křesťané kvůli svým etickým názorům ztrácejí téměř všechny šance na kariérní postup. Zatímco je pronásledování křesťanů v jiných částech světa dramatické, v Evropě jsou protikřesťanské postoje prosazovány v subtilnější formě intolerance a diskriminace. V rámci tohoto workshopu se budeme zabývat problémy spjatými s náboženskou svobodou křesťanů v Evropě a budeme společně hledat srozumitelné odpovědi, které můžeme poskytnout nevěřícím.