Jak mluvit o kontroverzních křesťanských hodnotách v sekulárním nebo nepřátelském prostředí

By | | No Comments


Když se dělíme o svou víru v Krista v rámci veřejné diskuse, často narážíme na velké překážky. Mnohé pravdy křesťanství totiž stojí v rozporu s duchem dnešní doby, a proto musíme být ve vydávání svědectví velmi moudří a originální. V rámci tohoto workshopu budeme hledat vhodné argumenty a způsoby, jak máme v zesvětštělé společnosti účinně sdělovat naše postoje.

Dopis dětem, které nečtou

By | | No Comments

Současná generace dětí vyrůstá bez elementární znalosti Bible a křesťanství. Navíc je to vlivem bouřlivě se proměňujícího světa generace jiných dětí, než je ta naše. Přesto je to generace, která potřebuje slyšet evangelium a která ráda naslouchá, když k ní mluvíme „jejich řečí“. Seminář ukáže cestu do vzrušujícího světa duchovní proměny, která může změnit budoucnost.