Reformace a Duch svatý

By | | No Comments

1. Úvod. — 2. Klíčové body výzkumu Lutherovy pneumatologie. — 3. Luterská reformace a charismatická hnutí. — 4. Vybrané aspekty učení o Duchu svatém (4.1. Osoba Ducha svatého; 4.2. Eklesiologický rozměr (Duch svatý a církev, Duch svatý a Boží slovo, Duch svatý a svátosti); 4.3. Osobní rozměr (Duch svatý a víra člověka, Duch svatý a ospravedlnění člověka, Duch svatý a znovuzrození člověka, Duch svatý a svobodná vůle (dobré skutky člověka)). — 5. Závěr.

Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost

By | | No Comments

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

A. Ospravedlnění (Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré. — Hospodin Bůh stanovil pravidla. — Boží zákon není schopen dodržet žádný člověk. — Je ospravedlnění možné a nutné? — Bůh je iniciativním dárcem ospravedlnění v Ježíši Kristu. — Jak má vypadat život ospravedlněného? — Co nám Bůh dává s ospravedlněním? — Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?

B. Posvěcení (Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení. — Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království. — Posvětitelem je Pán Bůh. — Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my? — Příklady. Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?

 

Kázání

By |

Kázání na text Ř 1,18b: „Spravedlivý pak z víry živ bude.“

Reformační kázání.