Učednictví … aneb „Ryšavý muzikant z Betléma“.

By | | No Comments

Učednictví … aneb „Ryšavý muzikant z Betléma“. Kroky, které ti pomohou k přeměně z nově věřícího na odvážného učedníka. Pastor Jim Johnson provede nově věřící příběhem Davida a Goliáše (1. Samuelova 17). Detailním pohledem na tuto historickou událost se noví učedníci budou učit: 1) poslušnosti 2) jak vystoupit z davu 3) čelit kritice 4) získávat neobvyklou důvěru 5) zakoušet nová vítězství