Jak vytvořit z dorostu nebo mládeže tým, který přijímá nové lidi

By | | No Comments

„Udělejme všechno proto, aby nám neodcházeli mladí lidé z našich dorostů a mládeží!“ Je na této větě něco závadného? Čekání na Boha, nebo neschopnost něco udělat? Co je to „přijímat“ a jak „přijímat“? Proč mladí lidé odcházejí ze společenství? Má vůbec nějaký význam vedoucí dorostu, mládeže – nebo je to věc kolektivu? Má ještě dnes nějakou roli osobní příklad – funguje to? Jaké jsou životní styly mladých lidí? Hudba jako fenomén – pozitivní i negativní. Co zabíjí a co oživuje společenství? Dvě koncepce služby! Rád bych věděl odpovědi Pána Boha na všechny otázky tak těžkého tématu… přijďte, pokusíme se je společně odkrývat – možná budu muset změnit své pohledy, možná… a vezměte si s sebou Bibli.

Reformace a mládež

By | | No Comments

Reforma vztahu k Bohu. — Reforma bohoslužeb vstříc mládeži. — Reforma rodinné výchovy. — Reforma škol. — Ohlas Lutherovy reformy vzdělávání v zemích Koruny české (Trotzendorf, Komenský)

Jak nepromarnit svůj život, aneb Bůh hledá mladé rebely

By | | No Comments

Seminář pro ty, kteří zkrátka chtějí něco víc, než žít jako všichni ostatní kolem. Boží největší touhou není, abys byl stejný jako všichni ostatní. Proto Bůh hledá ty, kteří se vzbouří. Stejně jako Ježíš… Ale takových je vždy hodně málo. Pokud chceš se nechat povzbudit k tomu, aby ses jako Kristův velvyslanec postavil proti trendům dnešní doby, v čase duchovní války, ve které se nacházíme, tento seminář je pro tebe.

 

Nepromarni své mládí

By | | No Comments

Kniha Kazatel je pro nás studnicí moudrosti. Společně s Lancem jí bleskově proletíme, abychom odhalil proč a jak moudře žít a zároveň, abychom se vyhnuli pokušení promarnit svůj život na pomíjivé věci.

Skrytá nebezpečí internetu

By | | No Comments

Technologie proniká do všech oblastí našich životů – do našich vztahů, do nakupování, do našich pracovních povinností, do škol a zejména do způsobu, jakým trávíme svůj volný čas. Je „projíždění“ instagramu, „chatování“ na facebooku nebo hraní počítačových her pouze zábavnou náplní mého volného času nebo to zásadně ovlivňuje způsob mého chování a vnitřního prožívání? Pokud si kladete podobné otázky, pak přijďte na tento seminář, kde se společně zamyslíme nad tím, jakou spojitost má užívání technologie s proměnami našeho prožívání a chování, a ukážeme si alespoň některá nebezpečí, která na nás v online světě číhají.

Dopis dětem, které nečtou

By | | No Comments

Současná generace dětí vyrůstá bez elementární znalosti Bible a křesťanství. Navíc je to vlivem bouřlivě se proměňujícího světa generace jiných dětí, než je ta naše. Přesto je to generace, která potřebuje slyšet evangelium a která ráda naslouchá, když k ní mluvíme „jejich řečí“. Seminář ukáže cestu do vzrušujícího světa duchovní proměny, která může změnit budoucnost.