Misie – pro každou generaci, pro každý národ

By | | No Comments

Pokud znáš Ježíše, jsi misionář. Od svého sousedství až na konec světa. Kristovo vykoupení je pro všechny. Poslechni si několik misionářských „akčních“ příběhů a získej informace o několika nových a zajímavých místech naší planety. Kéž se Bůh dotkne tvého srdce, abys měl touhu být užitečným jiným lidem cizích národů.

Výzva misie dnes

By | | No Comments

Výzva misie dnes
Seminář o dnešní misii přednášející: Pavel Zoul
Jaký je Boží plán se světem? Počítá Bůh se mnou? Pokud ano, co mám dělat? Co misie je a co není. Cíl misie. Koho se týká Ježíšův příkaz „jděte ke všem národům…“?
Koncept misie podle ap. Pavla – Řím 10, 13-15.

Jsem zpátky ve škole – nebát se být cool v plotě

By | | No Comments

Proč je těžké jít proti proudu být příslovečným „kůlem v plotě“? Zaslouží si zlí lidé slyšet evangelium? Co s příkazem „Jdi a vyprávěj, co ti učinil Pán“? Jak může vypadat misie ve škole a čím má být motivovaná. Jak vytrvat a nenechat se odradit navzdory překážkám, a to i ze strany církevního prostředí?

Dopis dětem, které nečtou

By | | No Comments

Současná generace dětí vyrůstá bez elementární znalosti Bible a křesťanství. Navíc je to vlivem bouřlivě se proměňujícího světa generace jiných dětí, než je ta naše. Přesto je to generace, která potřebuje slyšet evangelium a která ráda naslouchá, když k ní mluvíme „jejich řečí“. Seminář ukáže cestu do vzrušujícího světa duchovní proměny, která může změnit budoucnost.

Překlady Bible

By | | No Comments

Kolik je na světě národů bez Bible ve své mateřštině? Jak pracují překladatelé Bible? Ukážeme si příklady z lingvistické práce, budeme si vyprávět příběhy o tom, jak Bible proměnila jednotlivce i národy. Nebudou chybět zážitky z dlouhodobého misijního pobytu ve střední Asii.