Kazanie

By | | No Comments

Kazanie na tekst Ef 3,14-17: „Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych.“

Wezwanie do modlitw.

Kazanie wypowiedziane z okazji pamiątki poświęcenia kościoła w Trzanowicach w dniu 15.09.1975, w przededniu ostatniego przymusowego wydalenia pastora z trzanowickiego zboru.