Střídmost versus prostopášnost

By | | No Comments

Vyučování na bratrském setkání v Těrlicku 5. 10. 2020.

 

I. Úvod a vymezení pojmů

II. Konkrétní životní oblasti

  • přijímání potravy
  • pití alkoholu
  • sex
  • majetek a bohatství
  • ostatní oblasti

III. Důsledky střídmosti či prostopášnosti

Křesťan a peníze, desátky a dávání

By | | No Comments

A. Správné priority

B. Životní spokojenost

C. Správcovství

D. Osobní odpovědnost

E. Dávání [1) pravidelnost, 2) proporcionalita, 3) štědrost a obětavost, 4) dobrovolnost, 5) radostné dávání, 6) Kristova oběť jako důvod dávání, 7) vyrovnání uvnitř křesťanské komunity, 8) spojení dávání s Božím požehnáním]