Nové začátky v životě (dlouholetého) křesťana!

By | | No Comments

V Kristově církvi se v současné době vyskytují dvě velké chyby. Tou první je, že člověk, který se před časem stal křesťanem, po žádném novém začátku netouží. Jednoduše se smířil s tím, jaký je, a ani ho nenapadne se po letech ptát: Jsem takový, jakého mne Bůh chce mít, a jsem tam, kde mne chce mít? Tou druhou chybou je, že nejeden křesťan začíná každý den znovu a znovu. Nikam se však duchovně neposouvá. Jak to tedy uchopit za ten správný konec? — Na životě proroka Jonáše si proto v tomto semináři ukážeme nejen, jak důležitá je v životě křesťana pravidelná aktualizace té naší duchovní navigace, ale také i to, jak důležitý je i tzv. restart v životě každého křesťana. Vše na Boží slávu!

Role chval v životě křesťana

By | | No Comments

Bible hovoří o tom, že když se člověk stane křesťanem, začíná nikdy nekončící proces proměny. Nově obrácený se mění z „Adama“ na Ježíše, a to tak, aby mé „já“ sláblo a On ve mně sílil. Písmo také hovoří o „duchovních disciplínách“, které jsou klíčové a bez nichž není žádný růst možný. Patří k nim aktivity, které praktikujeme ve větší nebo menší míře, ale také další činnosti, které máme dělat buď ve společenství, anebo sami. Jednou z těchto aktivit jsou chvály. K čemu ale vůbec jsou? A mají sloužit k prospěchu společenství, nebo nám jako jednotlivcům?