Křest svatý

By | | No Comments

Křest svatý je Božím dílem.

Co nám Pán Bůh dává ve křtu?

K čemu nás křest zavazuje?

Je křest nemluvňat biblicky zdůvodnitelný?

Je třeba po křtu ještě další křest, a to Duchem svatým?

Křest podle Luthera.

Křest a mezidenominační dialog.