Jak lidé v dnešní době k sobě navzájem promlouvají?

By | | No Comments

Biblické slovo z Festivalu pěveckých sborů 2019 – Jak lidé v dnešní době k sobě navzájem promlouvají?
Přednášející: Boleslav Taska

Efezským 5:19-20
ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Jak mluvit o kontroverzních křesťanských hodnotách v sekulárním nebo nepřátelském prostředí

By | | No Comments


Když se dělíme o svou víru v Krista v rámci veřejné diskuse, často narážíme na velké překážky. Mnohé pravdy křesťanství totiž stojí v rozporu s duchem dnešní doby, a proto musíme být ve vydávání svědectví velmi moudří a originální. V rámci tohoto workshopu budeme hledat vhodné argumenty a způsoby, jak máme v zesvětštělé společnosti účinně sdělovat naše postoje.